Doel en werkwijze

De commissie standaardisatie verslaglegging voert de regie over de landelijke uniformering van de dossiervoering van borstkanker. De commissie stelt de minimale dataset vast op medisch-inhoudelijke gronden, waarbij het zorgproces en de landelijke richtlijn als uitgangspunt worden genomen. De commissie bevordert daarnaast dat de landelijke uniforme dataset wordt opgenomen in de gebruikte zorginformatiesystemen. De commissie stemt haar werkzaamheden af met alle betrokken landelijke partijen. Zie ook het kopje “Informatiestandaard“.

Samenstelling commissie

De commissie is opgericht in juni 2018. De commissie bestaat uit zorgprofessionals uit de verschillende disciplines (chirurgie, radiologie, pathologie, medische oncologie). Diverse leden nemen ook zitting in de gebruikersgroep Mammadossier van Chipsoft.

Bestuur

Dr. C. (Carla) Meeuwis, voorzitter
radioloog, Rijnstate Arnhem

Dr. I. (Ilse) Jannink, voorzitter
chirurg-oncoloog, Haga ziekenhuis

Vacant, 
medisch-oncoloog

Drs. L. (Lidy) M.H. Wijers,
radioloog, Alrijne ziekenhuis

Dr. P.J. (Pieter) Westenend,
patholoog, PAL Dordrecht

Dr. C.P.H. (Celien) Vreuls,
patholoog, UMCU

A.C.P. (Astrid) Swinkels MSc., 
klinisch informaticus, IKNL

Dr. J. (Janneke) Verloop, 
secretaris, NABON