Het IKNL rapport “Borstkanker in Nederland” beschrijft de belangrijkste trends in de borstkankerzorg vanaf de start van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) in 1989 tot en met 2017. Het rapport biedt reflectie voor de richtlijnwerkgroep en andere werkgroepen van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en voor alle medisch specialisten betrokken bij borstkankerzorg in Nederland. Voor beleidsmakers en bestuurders biedt dit rapport handvatten voor onderbouwing van het oncologische zorgbeleid voor de komende decennia.

Download