• Versie
  • 0 Downloaden
  • 714.64 KB Bestandsgrootte
  • 0 Aantal bestanden
  • 11 oktober 2018 Datum plaatsing
  • 14 november 2018 Laatst geüpdatet
  • Downloaden

Op 27 september j.l. heeft het Zorginstituut advies uitgebracht aan de de Minister van VWS om de
MammaPrint niet op te nemen in het basispakket. De MammaPrint is een genetische test die het risico op terugkeer van ziekte bij patiënten met een vroeg stadium borstkanker voorspelt. Patiënten met een laag risico hoeven geen aanvullende chemotherapie. Volgens het ZIN zou het klinische nut van de test bij patiënten met vroeg stadium borstkanker niet wetenschappelijk zijn aangetoond. Artsen en patiënten zijn teleurgesteld over dit besluit. Zij achten de effectiviteit van de test echter wel bewezen. Recent is hier nog een groot Europees onderzoek naar gedaan met positief resultaat. Het ZIN heeft deze studie echter anders, volgens oude maatstaven, beoordeeld.