Gestructureerde Pathologie – EPD koppeling

Aanleiding

Tijdens het zorgproces voor borstkanker moeten zorgverleners verschillende gegevens van het ene in het andere informatiesysteem overtypen. Dit is niet wenselijk, want dit is foutgevoelig en kost tijd, die beter besteed kan worden. Zie voor meer informatie ook dit filmpje.

Een van die momenten waarin veel gegevens worden overgetypt is tijdens de voorbereiding en MDO-bespreking. Bijvoorbeeld uit het radiologieverslag en pathologieverslag. De inhoud van het MDO-verslag borstkanker bestaat, afhankelijk van het type, tot 50% uit gegevens uit het pathologieverslag.

Dit moet anders kunnen. Want het pathologieverslag van de cytologie, biopsie en excisie voor borstkanker worden al gestructureerd verslagen middels de Palga-protocollen. Dit zijn protocollen ontwikkeld door de NVVP en PALGA voor de landelijke gestructureerde verslaglegging voor de pathologie. De verslagen zelf worden alleen nog in vrije tekst vorm naar het EPD verstuurd. Omdat de huidige pathologie – EPD koppeling niet ontwikkeld is voor het versturen van deze gestructureerde gegevens maar alleen nog voor het verslag in vrije tekst.

Gewenste generieke oplossing

De wens is aanvullend een koppeling tussen het pathologie en EPD te ontwikkelen voor het versturen van de gestructureerde pathologiegegevens. In eerste instantie voor hergebruik van deze gegevens in het MDO. Maar in de toekomst ook voor hergebruik in de verslaglegging van bijvoorbeeld de medisch oncologen of de radiotherapeuten. Zij typen nu ook deze gegevens over in hun verslagleglegging.

De technische specificaties van deze koppeling moeten generiek zijn. Zodat deze niet alleen gebruikt kan worden voor het versturen van de pathologiegegevens voor borstkanker, maar ook voor andere oncologische ziektebeelden. De wens voor deze pathologie – EPD koppeling geldt namelijk ook voor zorgverleners betrokken bij andere oncologische ziektebeelden. De specifieke inhoud van de gegevensset is natuurlijk wel verschillend per ziektebeeld.

Tevens is de automatische pathologie-order koppeling van het EPD naar het pathologie informatie systeem onderdeel van de gewenste oplossing. Zodat niet langer de gegevens van de radioloog of chirurg uit de pathologie-order uit het EPD, handmatig in het pathologie-informatiesysteem overgetypt moeten worden.

Status gegevenssets voor uitwisseling middels de pathologie – EPD koppeling

Opgesteld in overleg tussen de NABON werkgroep Standaardisatie verslaglegging, de NVVP en PALGA

Cytologie voor MDO preoperatief concept

Mammabiopt voor MDO preoperatief concept

Mammacarcinoom Totaal naar MDO postoperatief_concept

Binnenkort beschikbaar: Pathologie-order borstkanker naar EPD

  • De specificaties van deze gegevenssets kunnen ook gedownload worden als CSV. Klik hiervoor bij de formulier-weergave op de knop ‘Downlad as CSV’ rechtsboven in het scherm.
  • Op het moment worden nog de laatste wijzigingen van de WHO verwerkt in de Palga-protocollen voor borstkanker. Zodra deze wijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen ook bovenstaande gegevenssets worden geupdated en definitief gemaakt.

Functionele specificaties

De NABON werkgroep heeft functionele specificaties vastgesteld voor de pathologie – EPD koppeling. Deze zijn via deze link te vinden

Ontwikkeling & Implementatie

Voor de ontwikkeling van de pathologie – EPD koppeling te ontwikkelen is de NABON werkgroep in overleg met twee leveranciers. Daarnaast wordt naar financiering gezocht voor de implementatie. Voor meer informatie, stuur een mailtje naar InformatiestandaardBorstkanker@iknl.nl