NABON standaard MDO-verslaglegging versie 2021 IN ONTWIKKELING

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de MDO-verslaglegging. De concepten van de nieuwe versies en wijzigingen zijn te vinden op deze pagina.

MDO preoperatief concept

MDO neoadjuvant, concept is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar

MDO postoperatief, concept is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar

MDO gemetastaseerd concept

Het overzicht van de doorgevoerde concept wijzigingen is via deze link in te zien.