Doel en werkwijze

De richtlijncommissie werkt aan modulaire revisies van de richtlijn Mammacarcinoom. De commissie signaleert knelpunten in de richtlijn, en formuleert en prioriteert de uitgangsvragen voor literatuuronderzoek. Leden van de commissie voeren het literatuuronderzoek uit en stellen de gereviseerde teksten op. Tegelijkertijd worden ook de bijbehorende beslisbomen gereviseerd. De gereviseerde teksten en beslisbomen worden ter commentaar en ter autorisatie voorgelegd aan de wetenschappelijke verenigingen.

Samenstelling commissie

Voor de revisie van de richtlijn is een kerngroep bestaande uit een radioloog, chirurg, patholoog, medisch-oncoloog, radiotherapeut, verpleegundig specialist en vertegenwoordiger uit de BVN en het NABON gestart met de voorbereidingen op de revisie. Voor de uitvoering van de revisie is begin 2015 een multidisciplinaire commissie ingesteld, bestaande uit gemandateerde vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met borstkanker te maken hebben, samen met twee afgevaardigden van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN). De voordelen van een dergelijke multidisciplinaire benadering zijn duidelijk: niet alleen wordt hiermee de zorg het best weerspiegeld, ook zal het draagvlak voor de richtlijn optimaal zijn. Bij het samenstellen van de commissie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de commissieleden, evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties, evenals een spreiding in academische achtergrond.

Voorzitter
NIV dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog, NKI-AVL Amsterdam
Cluster stuurgroep
NIV B.E.P.J. (Birgit) Vriens, Internist-Oncoloog
NVvR dr. M.B.I. (Marc) Lobbes, Radioloog
NABON dr. H.J.G.D. (Desiree) van den Bongard, Radiotherapeut-oncoloog
V&VN A. (Angelie) van den Bosch, Verpleegkundig specialist
NVPC prof. dr. M.A.M. (Marc) Mureau, Plastisch chirurg
BVN drs. C. (Cristina) Guerrero Paez, Directeur Borstkanker Vereniging NL
NVKF dr. ir. C. (Christiaan) van Swol, Klinisch fysicus
NVRO dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, Radiotherapeut-oncoloog
NVvH mr. dr. F.H.  (Frederiek) van Duijnhoven, Chirurg-oncoloog
NVvH dr. J.H. (José) Volders, Oncologisch chirurg
Cluster expertisegroep
NHG prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock, Huisartsgeneeskunde
NVRO dr. N. (Nina) Bijker, Radiotherapeut
NVRO prof. dr. L.J. (Liesbeth) Boersma, Radiotherapeut-oncoloog
NVRO dr. J.H. (John) Maduro, Radiotherapeut oncoloog
NVRO dr. A.N. (Astrid) Scholten, Radiotherapeut
NIV H. (Hiltje) de Graaf, Internist-oncoloog
NIV/NVMO A. (Agnes) Jager, Internist-oncoloog
NIV J.R. (Judith) Kroep, Internist
NVvR drs. M.W. (Mechli) Imhof-Tas, Mammaradioloog
NVvR dr. C.E. (Claudette) Loo, Radioloog
NVvR drs. C. (Carla) Meeuwis, Mammaradioloog
NVvR drs. L.M.H. (Lidy) Wijers, Mamma- en neuroradioloog
NVvR dr. A.I.M. (Inge-Marie) Obdeijn, Radioloog
VKGN drs. J.M. (Margriet) Collée, klinische genetica
NVKC dr. H.H. (Huub) van Rossum, Laboratorium specialist Klinische Chemie
NVKG dr. F. (Frederiek) van den Bos, Internist-ouderengeneeskunde
KNGF/NVFL M. (Michelle) Verseveld MSc., Oedeem en oncologiefysiotherapeut, klinische epidemioloog
NVvH dr. L.J.A. (Luc) Strobbe, Borstkankerchirurg
NVvH dr. E.L. (Emily) Postma, Oncologisch chirurg
NVvH dr. D.J.P. (Dominique) van Uden, Chirurg
NVPC dr. L.A.E. (Leonie) Woerdeman, Plastisch chirurg
Contactgroep Phyllodes C.M. (Marco) van Esterik, Ervaringsdeskundige
BVN drs. M.A. (Marjolein) Scholten, Belangenbehartiger
BVN dr. drs. M.A.W.M.C. (Marlene) Hoynck van Papendrecht, Epidemioloog
V&VN A.M.J. (Antoinette) Holterman, Verpleegkundig specialist
NVVP drs. E.M. (Elise) Bekers, Patholoog
‘Slapende leden’ van expertisegroep
(in huidige ronde voor hen geen relevante modules)
NVNG dr. C.D.L. (Carine) Bavelaar-Croon. Nucleair geneeskundige
NVNG dr. L.M. (Lenka) Pereira, Nucleair geneeskundige
NVOG drs. L.A. (Leonie) Louwé, Gynaecoloog