Doel en werkwijze

De richtlijncommissie werkt aan modulaire revisies van de richtlijn Borstkanker. De commissie signaleert knelpunten in de richtlijn, en formuleert en prioriteert de uitgangsvragen voor literatuuronderzoek. Leden van de commissie voeren het literatuuronderzoek uit en stellen de gereviseerde teksten op. Tegelijkertijd worden ook de bijbehorende beslisbomen gereviseerd. De gereviseerde teksten en beslisbomen worden ter commentaar en ter autorisatie voorgelegd aan de wetenschappelijke verenigingen.

Samenstelling commissie

Voor de revisie van de richtlijn is een kerngroep bestaande uit een radioloog, chirurg, patholoog, medisch-oncoloog, radiotherapeut, verpleegundig specialist en vertegenwoordiger uit de BVN en het NABON gestart met de voorbereidingen op de revisie. Voor de uitvoering van de revisie is begin 2015 een multidisciplinaire commissie ingesteld, bestaande uit gemandateerde vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met borstkanker te maken hebben, samen met twee afgevaardigden van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN). De voordelen van een dergelijke multidisciplinaire benadering zijn duidelijk: niet alleen wordt hiermee de zorg het best weerspiegeld, ook zal het draagvlak voor de richtlijn optimaal zijn. Bij het samenstellen van de commissie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de commissieleden, evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties, evenals een spreiding in academische achtergrond.

Voorzitter
dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog, NKI-AVL Amsterdam, namens NIV

Clusterstuurgroep

NIV  B.E.P.J. (Birgit) Vriens, Internist-Oncoloog

NVvR  dr. M.B.I. (Marc) Lobbes, Radioloog

NABON  dr. H.J.G.D. (Desiree) van den Bongard, Radiotherapeut-oncoloog

V&VN  A. (Angelie) van den Bosch, Verpleegkundig specialist

NVPC  prof. dr. M.A.M. (Marc) Mureau, Plastisch chirurg

BVN  drs. C. (Cristina) Guerrero Paez, Directeur Borstkanker Vereniging NL

NVKF  dr. ir. C. (Christiaan) van Swol, Klinisch fysicus

NVRO  dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, Radiotherapeut-oncoloog

NVvH  mr. dr. F.H.  (Frederiek) van Duijnhoven, Chirurg-oncoloog

NVvH  dr. J.H. (José) Volders, Oncologisch chirurg

Clusterexpertisegroep

NHG  prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock, Huisartsgeneeskunde

NVRO  dr. N. (Nina) Bijker, Radiotherapeut

NVRO  prof. dr. L.J. (Liesbeth) Boersma, Radiotherapeut-oncoloog

NVRO  dr. J.H. (John) Maduro, Radiotherapeut oncoloog

NVRO  dr. A.N. (Astrid) Scholten, Radiotherapeut

NIV  H. (Hiltje) de Graaf, Internist-oncoloog

NIV/NVMO  A. (Agnes) Jager, Internist-oncoloog

NIV  J.R. (Judith) Kroep, Internist

NVvR  drs. M.W. (Mechli) Imhof-Tas, Mammaradioloog

NVvR  dr. C.E. (Claudette) Loo, Radioloog

NVvR  drs. C. (Carla) Meeuwis, Mammaradioloog

NVvR  drs. L.M.H. (Lidy) Wijers, Mamma- en neuroradioloog

NVvR  dr. A.I.M. (Inge-Marie) Obdeijn, Radioloog

VKGN  drs. J.M. (Margriet) Collée, klinische genetica

NVKC  dr. H.H. (Huub) van Rossum, Laboratorium specialist Klinische Chemie

NVKG  dr. F. (Frederiek) van den Bos, Internist-ouderengeneeskunde

KNGF/NVFL  M. (Michelle) Verseveld MSc., Oedeem en oncologiefysiotherapeut, klinische epidemioloog

NVvH  dr. L.J.A. (Luc) Strobbe, Borstkankerchirurg

NVvH  dr. E.L. (Emily) Postma, Oncologisch chirurg

NVvH  dr. D.J.P. (Dominique) van Uden, Chirurg

NVPC  dr. L.A.E. (Leonie) Woerdeman, Plastisch chirurg

Contactgroep Phyllodes  C.M. (Marco) van Esterik, Ervaringsdeskundige

BVN  drs. M.A. (Marjolein) Scholten, Belangenbehartiger

BVN  dr. drs. M.A.W.M.C. (Marlene) Hoynck van Papendrecht, Epidemioloog

V&VN  A.M.J. (Antoinette) Holterman, Verpleegkundig specialist

NVVP  drs. E.M. (Elise) Bekers, Patholoog

‘Slapende leden’ van expertisegroep (in huidige ronde voor hen geen relevante modules)

NVNG  dr. C.D.L. (Carine) Bavelaar-Croon. Nucleair geneeskundige

NVNG  dr. L.M. (Lenka) Pereira, Nucleair geneeskundige

NVOG  drs. L.A. (Leonie) Louwé, Gynaecoloog

 Translated guideline

The 2012 Dutch guideline has been translated and can be found here: Dutch Breast Cancer Guideline 2012.