Nieuw in de richtlijn is de module over de screening van vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker, aandacht voor kwaliteit van zorg en gezamenlijke besluitvorming. In de tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die gereviseerd zijn.

Richtlijn modules Onderwerp van revisie
Deel 1 en 2 (dec 2017)
Screening Screening van mutatiedraagsters
Systemische behandeling Adjuvante chemotherapie bij triple negatieve borstkanker
Ovariële suppressie bij behandeling van premenopauzale vrouwen
Meerwaarde van adjuvant bisfosfonaten
Duur adjuvante hormonale therapie
Adjuvante systemische therapie bij een recidief
Endocriene therapie bij pre- en postmenopauzale vrouwen
Adjuvante chemotherapie bij HER2-positieve tumoren
Neoadjuvante systemtische behandeling bij triple-negatieve borstkanker, hormoonreceptor-positieve tumoren en HER2-positieve tumoren
Behandeling DCIS Chirurgie, schildwachtklierbiopsie, radiotherapie en endocriene therapie en niet behandelen
Nazorg en nacontrole Gezinsproblematiek, seksuele problematiek, seroompunctie, vermoeidheid
deel 3 (juli 2018)
Gemetastaseerd borstkanker Diagnostiek, therapie en palliatieve zorg
Inflammatoire borstkanker Diagnostiek en behandeling
Beeldvorming Diagnostiek door middel van mammografie en echografie, MRI
Screening en diagnostiek bij siliconenprothesen
Verslaglegging m.b.v. BI-RADS
Nieuwe routing BI-RADS 0 uitslag bij screening
Beeldvormende diagnostiek en punctie bij fibroadenoom
Systemische behandeling Adjuvante chemotherapie bij HER2-positieve tumoren
Risicoprofilering
deel 4 (nog in revisie)
Adjuvante chemotherapie
Fertiliteit, zwangerschap en overgang
Borstkanker bij mannen