Over NABON

Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) is het landelijk multidisciplinair overlegorgaan van zorgprofessionals betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker.

Leden Nabon

Leden van de NABON zijn afgevaardigd vanuit de (besturen van de) regionale mammawerkgroepen en netwerkverbanden of vanuit de werkgroepen van NABON. Elke regionale tumorwerkgroep benoemt minimaal drie vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordiging bestaat bij voorkeur uit het bestuur van de regionale groep. Hierbij wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen algemene ziekenhuizen en academische centra. De regionale werkgroepen streven naar minimaal twee aanwezige vertegenwoordigers per NABON-vergadering.

Doelstellingen

Het NABON stelt zich ten doel de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland te bevorderen. Dit doet het NABON door middel van:

  • het up-to-date houden van de richtlijn borstkanker en het opstellen en publiceren van standpunten en beleidsnota’s

  • het (door)ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en het uitvoeren van audits
  • het organiseren van kennisbijeenkomsten
  • het bevorderen van optimale voorlichting naar patiënten en zorgverleners

  • het bevorderen van het uniform vastleggen van gegevens over borstkankerpatiënten, coördinatie van lopende initiatieven (registratie aan de bron)

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
  • het bevorderen van internationale samenwerking.

Disciplines

In het NABON zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: chirurgie, radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, plastische chirurgie, nucleaire geneeskunde, klinische genetica en de verpleegkundig specialist.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale spreiding en vertegenwoordiging van de diverse disciplines. De bestuursleden zijn gemandateerd vanuit de wetenschappelijk verenigingen.

Dr. A.H. Honkoop, 
medisch-oncoloog, Isala (voorzitter NABON)

Dr. M.G.E.M. Ausems,
klinisch geneticus, UMC Utrecht (vice-voorzitter NABON)

Dr. J.H. Maduro,
radiotherapeut, Universitair Medische Centrum Groningen

A. Wagenvoort,
radioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

Dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters,
chirurg-oncoloog, NKI-AVL

Dr. P.J. Westenend,
patholoog
PAL, laboratorium voor pathologie Dordrecht

Prof. dr. S. Siesling,
klinisch epidemioloog, IKNL en TU Twente

Dr. J. Verloop,
onderzoeker IKNL
(secretaris NABON)