Doel en werkwijze

De commissie audit voert audits uit aan de hand van de (transparante) NBCA kwaliteitsindicatoren. De doelstelling van de audit is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het bespreken van de resultaten van de kwaliteitsindicatoren in groepsverband en indien daar aanleiding toe is, het aan de zorginstelling aanbieden van een audit op maat.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit gemandateerde leden vanuit de wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij de behandeling van het mammacarcinoom.

Drs. A. (Alice) Wagenvoort
radioloog NWZ Alkmaar/Den helder, voorzitter

Drs. R.J. (Robbert) Van Alphen
internist oncoloog, Tweesteden ziekenhuis Tilburg

Dr. M.L. (Miriam) Hoven-Gondrie
oncologisch chirurg, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Drs. J. (Joeke) Tijink-Felderhof
radiotherapeut UMCU

Dr. E.J.M. Siemerink,
Internist-oncoloog
ZGT (vice voorzitter NABON)

Dr. P. (Pieter) Westenend
Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

VKGN
vacant, mail naar info@nabon.nl

NVPC
vacant, mail naar info@nabon.nl