NABON

Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) is het landelijk multidisciplinair overlegorgaan van zorgprofessionals betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker en stelt zich via verschillende wegen ten doel de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland te bevorderen. De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: chirurgie, radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, plastische chirurgie, nucleaire geneeskunde, klinische genetica en de verpleegkundig specialist.

Nieuws

Agenda Nabon