Presentatie Gestructureerde verslaglegging en hergebruik van gegevens voor borstkanker op PACS AI congres

2021-01-26T08:55:13+00:0022 dec 2020|

Afgelopen 9 december presenteerden Carla Meeuwis (radioloog in het Rijnstate ziekenhuis) en Floor Klijn (klinisch informaticus bij IKNL) de resultaten en uitdagingen rondom gestructureerde verslaglegging en gegevensuitwisseling bij borstkanker op het PACS AI congres van MedicalPhit. Zij deden dat namens de werkgroep Standaardisatie Verslaglegging van het NABON.

In de presentatie laat Carla zien dat zorgverleners binnen de borstkankerzorg de gegevens van een patiënt nu zo’n 40 keer moeten overtypen. Een proces dat veel tijd kost en bovendien foutgevoelig is. Eenheid van taal en belemmeringen in de techniek hinderen gegevensuitwisseling: niet alleen tussen zorginstellingen, maar ook tussen verschillende afdelingen binnen een ziekenhuis.

Een voorwaarde voor gegevensuitwisseling is gestructureerde verslaglegging. De eenheid van taal is voor borstkankerzorg inmiddels gerealiseerd. Er is een informatiestandaard borstkanker ontwikkeld door de multidisciplinaire NABON-werkgroep. Echter, een aantal belemmeringen staan gegevensuitwisseling nog steeds in de weg. Het is tijd om deze belemmeringen te slechten.

In de presentatie wordt hier dieper op ingegaan. Ook lichten Carla en Floor toe hoe de aanpak en resultaten van de NABON werkgroep generiek herbruikbaar zijn voor andere oncologische ziektebeelden.

Ga naar de bovenkant