Informatiestandaard borstkanker

Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in het EPD (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast voor de NBCA, NKR, zorgverzekeraars en andere uitvragende partijen.

De werkgroep “Standaardisatie verslaglegging” van het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor borstkanker. De werkgroep van zorgprofessionals heeft de informatiestandaard borstkanker ontwikkeld voor de verschillende zorgdisciplines in nauwe samenwerking met ICT-professionals en ondersteuning van IKNL. Het NABON is eigenaar (houder) van de informatiestandaard borstkanker. De landelijke standaarden voor de MDO- en radiologie-verslaglegging zijn onderdeel van deze informatiestandaard.

NABON-standaard voor MDO-verslaglegging

NABON-standaard voor radiologie-verslaglegging

Informatiestandaard Borstkanker 

De gehele informatiestandaard is te vinden op Art-Decor.

De gegevenssets die gebruikt zijn de standaard voor de MDO- en radiologie-verslaglegging zijn onderdeel van de informatiestandaard. De informatiestandaard is ook te downloaden als CSV via onderstaande knop.

Wijzigingsverzoek

De inhoud van de standaard is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. Voor het indienen van wijzigingsverzoeken bij de werkgroep voor de standaard voor MDO- of radiologie-verslaglegging kan onderstaande knop worden gebruikt.

Wijzigingsverzoek

Disclaimer

De voorwaarden voor het gebruik van de NABON standaard voor de MDO- en radiologieverslaglegging zoals gepubliceerd op deze website, zijn te raadplegen via onderstaande knop. Tevens bevindt zich linksboven in elke demo-weergave van de standaard een link naar de disclaimer.