Informatiestandaard borstkanker

Het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor borstkanker. Door informatie eenduidig en gestandaardiseerd vast te leggen in het EPD (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor de NBCA registratie, zorgverzekeraars en andere uitvragende partijen. Informatiestandaarden voor borstkanker worden ontwikkeld voor de afzonderlijke zorgdisciplines in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en ICT-specialisten. De informatiestandaarden worden aangeboden via ART-DECOR. Dit is een tool die beheerd wordt door Nictiz.

De volgende informatiestandaarden zijn beschikbaar:

De informatiestandaardaard voor radiologie is in ontwikkeling.