Informatiestandaard borstkanker

Het NABON voert de regie op de landelijke standaardisatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor borstkanker.

Door informatie eenduidig en gestandaardiseerd vast te leggen in het EPD (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast voor de NBCA registratie, zorgverzekeraars en andere uitvragende partijen.

De informatiestandaard borstkanker wordt ontwikkeld voor de afzonderlijke zorgdisciplines in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en ICT-specialisten. De informatiestandaard staat op ART-DECOR van Nictiz. De landelijke standaard voor de MDO-verslaglegging is onderdeel van deze informatiestandaard. Deze is beschikbaar via onderstaande links.

Een nieuwe versie voor de MDO-verslaglegging is in ontwikkeling en komt binnenkort beschikbaar. Tevens is de landelijke standaard voor de radiologie-verslaglegging in ontwikkeling.

Verzoek voor wijziging

Voor een wijzingsverzoek voor de inhoud van de MDO- of radiologieverslaglegging  kan onderstaande link gebruikt worden.

Wijzigingsverzoek