Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

9okt 2020

Eerste resultaten impact COVID-19 op borstkankerzorg gepresenteerd bij EBCC

Afgelopen zaterdag 3 oktober 2020 heeft Sabine Siesling tijdens het online EBCC congres de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de impact van de COVID-pandemie op de borstkankerzorg in Nederland. De analyses zijn uitgevoerd onder de vlag van het NABON-COVID consortium. Dit samenwerkingsverband van borstkanker-zorgprofessionals en onderzoekers is opgericht om de impact van de COVID pandemie te monitoren en te evalueren. Een belangrijke eerste bevinding is dat er [...]

5okt 2020

Prioritering borstkankerzorg ten tijde van COVID piek maart-april 2020

Eind juli hebben Yasmin Civil en collega's een mooi overzichtsartikel geschreven over de rationale achter de prioritering van de borstkankerzorg ten tijde van de COVID-19 piek eerder dit jaar. Het artikel is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Aanpassing van de zorg Om de zorgcapaciteit voor COVID-19-patiënten te vergroten en het risico op besmetting bij ziekenhuisbezoek door kwetsbare patiënten te minimaliseren is de reguliere zorg voor borstkankerpatiënten tijdelijk [...]

28sep 2020

Grote variatie tussen pathologielaboratoria bij bepalen gradering borstkanker

Er bestaan grote verschillen binnen en tussen pathologielaboratoria wat betreft het bepalen van de gradering bij borstkanker. Dit is een van de belangrijke bevindingen van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de beoordeling van biomarkers in borstkanker van Carmen van Dooijeweert. Op 29 september 2020 promoveert zij op dit onderwerp bij de Universiteit Utrecht. Belang van biomarkers voor de behandeling De behandeling van borstkanker wordt in belangrijke mate geleid [...]

24sep 2020

Maud Bessems geïnterviewd door Stichting HL7 Nederland

Stichting HL7 Nederland heeft Maud Bessems geïnterviewd over de totstandkoming van de informatiestandaard borstkanker. Het interview is deze week gepubliceerd op de website van HL7 Nederland. In het interview benadrukt Maud Bessems dat een goed ingericht EPD met HL7 koppelingen de weg opent naar een soepele digitale gegevensuitwisseling. Enerzijds is het belangrijk dat de medische informatie in het EPD gestructureerd en eenduidig beschikbaar is en anderzijds moet de techniek [...]

13jul 2020

Ontwikkeling van het gestructureerd mamma radiologieverslag

In haar afstudeerscriptie beschrijft Melissa van den Berge (student medische informatiekunde Universiteit van Amsterdam, juni 2020) aan welke eisen het gestructureerde mammaradiologieverslag moet voldoen wil de beroepsgroep deze accepteren en gaan gebruiken in de praktijk. Resultaten onderzoek Op basis van interviews met een expertpanel zijn de gegevens verzameld en is een prototype ontwikkeld. De belangrijkste vijf eisen waren: Het systeem moet bekende gegevens automatisch invullen zodat deze niet [...]

8jul 2020

Overhandiging IHE-handreiking MDO borstkanker aan NABON

Op gepaste afstand hebben Carla Meeuwis en Lidy Wijers namens de NABON werkgroep Standaardiseren op dinsdag 7 juli 2020 het rapport “IHE Handreiking: Transmurale MDO Mammacarcinoom” in ontvangst genomen van Evert Sanders, gebruikersvoorzitter van IHE Nederland. Met dit rapport is een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in de samenwerking tussen deze partijen. “Wij zijn bijzonder blij dat wij dit rapport aan de NABON kunnen overhandigen", aldus Evert Sanders. "De reden [...]

Meer Berichten Laden
Go to Top