Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

9jul 2019

Overzicht wijzigingen in de modulaire revisie van de richtlijn borstkanker

De richtlijnwerkgroep van het Nationaal Overleg Borstkanker Nederland (NABON) heeft een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijn borstkanker gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO). Deze richtlijn is modulair gereviseerd in vier delen om de snelheid te verhogen. De werkgroep deelt haar ervaringen met deze modulaire revisie. De richtlijn heeft vanaf deze revisie een permanente status gekregen binnen de NABON om mogelijke onderwerpen voor de volgende [...]

25apr 2019

Commentaarronde: laatste serie aanpassingen richtlijn Borstkanker

De laatste serie suggesties voor aanpassing/vernieuwing van de richtlijn Borstkanker staat klaar voor commentaar van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. De richtlijnwerkgroep is bezig geweest met een modulaire revisie, wat inhield dat verschillende onderdelen op verschillende momenten voorgelegd zijn. Deze revisie is op initiatief van het NABON en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van IKNL uitgevoerd. Het concept voor deze vierde en laatste revisie is per email toegestuurd naar [...]

25feb 2019

Enthousiaste reacties op pitch informatieberaad

Tijdens de consultatiesessie van het Informatieberaad Zorg op 13 februari j.l. hebben Carla Meeuwis (radioloog uit Rijnstate) en Lidy Wijers (radioloog uit Alrijne) namens de NABON werkgroep Standaardisering Dossiervoering een vurig pleidooi gehouden over de noodzaak van het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in de borstkankerzorg en wat er voor nodig is om dit op korte termijn te bereiken. Om het verhaal luister bij te zetten nam ook een patiënte [...]

18feb 2019

Uniforme dataset voor radiologie en pathologie bij borstkanker

Sinds de start van de NABON werkgroep 'Standaardisering verslaglegging' in juni 2018 is er veel gebeurd. Op 6 november 2018 is er een belangrijke mijlpaal gerealiseerd. De pathologen (PALGA), mammaradiologen (NVVR) en screeningsorganisatie (BVO-BK) hebben op die datum overeenstemming bereikt over één gezamenlijke uniforme dataset voor de radiologie en pathologie. De uniforme set voor radiologie en pathologie bij borstkanker wordt breed gedragen en is goedgekeurd door de wetenschappelijke verenigingen [...]

7feb 2019

Digitaal behandeladvies conform de nieuwe richtlijn borstkanker

Wat zijn de implicaties van de gewijzigde modules in de richtlijn borstkanker voor het behandeladvies? De gereviseerde richtlijn borstkanker is nu beschikbaar in heldere beslisbomen. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden beslisbomen naar het behandeladvies uit de laatste versie van de richtlijn. Het behandeladvies uit Oncoguide kan dienen ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (MDO) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en [...]

14nov 2018

Informatiestandaard borstkanker levert bijdrage aan innovatief MDO

Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (MDO) verder te optimaliseren, is een MDO-borstkankerformulier ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging. Uit een pilot van het Amphia Ziekenhuis in Breda blijkt dat na invoering het MDO beter was voorbereid en dat het verslag vollediger was. Het ziekenhuis houdt daarom vast aan de nieuwe werkwijze. Binnenkort zal ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis het [...]

Meer Berichten Laden