Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

24sep 2020

Maud Bessems geïnterviewd door Stichting HL7 Nederland

Stichting HL7 Nederland heeft Maud Bessems geïnterviewd over de totstandkoming van de informatiestandaard borstkanker. Het interview is deze week gepubliceerd op de website van HL7 Nederland. In het interview benadrukt Maud Bessems dat een goed ingericht EPD met HL7 koppelingen de weg opent naar een soepele digitale gegevensuitwisseling. Enerzijds is het belangrijk dat de medische informatie in het EPD gestructureerd en eenduidig beschikbaar is en anderzijds moet de techniek [...]

13jul 2020

Ontwikkeling van het gestructureerd mamma radiologieverslag

In haar afstudeerscriptie beschrijft Melissa van den Berge (student medische informatiekunde Universiteit van Amsterdam, juni 2020) aan welke eisen het gestructureerde mammaradiologieverslag moet voldoen wil de beroepsgroep deze accepteren en gaan gebruiken in de praktijk. Resultaten onderzoek Op basis van interviews met een expertpanel zijn de gegevens verzameld en is een prototype ontwikkeld. De belangrijkste vijf eisen waren: Het systeem moet bekende gegevens automatisch invullen zodat deze niet [...]

8jul 2020

Overhandiging IHE-handreiking MDO borstkanker aan NABON

Op gepaste afstand hebben Carla Meeuwis en Lidy Wijers namens de NABON werkgroep Standaardiseren op dinsdag 7 juli 2020 het rapport “IHE Handreiking: Transmurale MDO Mammacarcinoom” in ontvangst genomen van Evert Sanders, gebruikersvoorzitter van IHE Nederland. Met dit rapport is een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in de samenwerking tussen deze partijen. “Wij zijn bijzonder blij dat wij dit rapport aan de NABON kunnen overhandigen", aldus Evert Sanders. "De reden [...]

6jul 2020

Eenheid van taal gerealiseerd voor MDO borstkanker

De nieuwste versie van de informatiestandaard voor het MDO borstkanker is gepubliceerd. Het betreft een revisie van de eerdere informatiestandaard die in 2018 is geïmplementeerd in EPIC (Amphia Breda). In de nieuwe standaard zijn de meest recente revisies van de richtlijn verwerkt. Het hele proces is in nauw overleg geschied met de wetenschappelijke verenigingen waarbij het ontwerp regelmatig terug moest naar de tekentafel. Inmiddels is de nieuwste versie ook [...]

14jun 2020

Kerncijfers over borstkanker uit de Nederlandse Kankerregistratie

De nieuwe folder 'Borstkanker in Nederland, trends 1989 - 2019' met kerngetallen over de borstkanker is verschenen. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie. Een op de zeven vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Een op de 27 vrouwen in Nederland overlijdt aan borstkanker. De behandeling en overleving van borstkankerpatiënten is de afgelopen 30 jaar aanzienlijk verbeterd. Dit geeft ruimte om de focus bij borstkankerzorg te verleggen [...]

12jun 2020

Kanttekening bij schatting aantal sterfgevallen door uitstel bevolkingsonderzoek

Kritische kanttekeningen bij schatting aantal sterfgevallen door tijdelijke stopzetting van bevolkingsonderzoek Volgens berichten in het Algemeen dagblad en het Parool zouden er de komende jaren 500 extra borstkankerpatiënten overlijden als gevolg van het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek en het op halve kracht weer opstarten ervan. Deze schatting is echter veel te hoog. Volgens deskundigen van het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB) ligt het werkelijke aantal extra overlijdens [...]

Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant