Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

6jul 2020

Eenheid van taal gerealiseerd voor MDO borstkanker

De nieuwste versie van de informatiestandaard voor het MDO borstkanker is gepubliceerd. Het betreft een revisie van de eerdere informatiestandaard die in 2018 is geïmplementeerd in EPIC (Amphia Breda). In de nieuwe standaard zijn de meest recente revisies van de richtlijn verwerkt. Het hele proces is in nauw overleg geschied met de wetenschappelijke verenigingen waarbij het ontwerp regelmatig terug moest naar de tekentafel. Inmiddels is de nieuwste versie ook [...]

14jun 2020

Kerncijfers over borstkanker uit de Nederlandse Kankerregistratie

De nieuwe folder 'Borstkanker in Nederland, trends 1989 - 2019' met kerngetallen over de borstkanker is verschenen. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie. Een op de zeven vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Een op de 27 vrouwen in Nederland overlijdt aan borstkanker. De behandeling en overleving van borstkankerpatiënten is de afgelopen 30 jaar aanzienlijk verbeterd. Dit geeft ruimte om de focus bij borstkankerzorg te verleggen [...]

12jun 2020

Kanttekening bij schatting aantal sterfgevallen door uitstel bevolkingsonderzoek

Kritische kanttekeningen bij schatting aantal sterfgevallen door tijdelijke stopzetting van bevolkingsonderzoek Volgens berichten in het Algemeen dagblad en het Parool zouden er de komende jaren 500 extra borstkankerpatiënten overlijden als gevolg van het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek en het op halve kracht weer opstarten ervan. Deze schatting is echter veel te hoog. Volgens deskundigen van het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB) ligt het werkelijke aantal extra overlijdens [...]

23apr 2020

Oprichting NABON COVID19-consortium

De oprichting van het NABON COVID19-consortium is een feit! Zorgverleners, onderzoekers en patiëntenvereniging BVN hebben de handen ineengeslagen en gaan gezamenlijk optrekken om de impact van de COVID-19-crisis op de borstkankerzorg in kaart te brengen, te monitoren en evalueren. IKNL neemt hierin de lead en gaat het consortium coördineren en ondersteunen. Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere databronnen (waarbij te denken valt aan DHD en NIVEL) vormen [...]

9jul 2019

Overzicht wijzigingen in de modulaire revisie van de richtlijn borstkanker

De richtlijnwerkgroep van het Nationaal Overleg Borstkanker Nederland (NABON) heeft een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijn borstkanker gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO). Deze richtlijn is modulair gereviseerd in vier delen om de snelheid te verhogen. De werkgroep deelt haar ervaringen met deze modulaire revisie. De richtlijn heeft vanaf deze revisie een permanente status gekregen binnen de NABON om mogelijke onderwerpen voor de volgende [...]

25apr 2019

Commentaarronde: laatste serie aanpassingen richtlijn Borstkanker

De laatste serie suggesties voor aanpassing/vernieuwing van de richtlijn Borstkanker staat klaar voor commentaar van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. De richtlijnwerkgroep is bezig geweest met een modulaire revisie, wat inhield dat verschillende onderdelen op verschillende momenten voorgelegd zijn. Deze revisie is op initiatief van het NABON en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van IKNL uitgevoerd. Het concept voor deze vierde en laatste revisie is per email toegestuurd naar [...]

Meer Berichten Laden
Go to Top