Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

25feb 2019

Enthousiaste reacties op pitch informatieberaad

Tijdens de consultatiesessie van het Informatieberaad Zorg op 13 februari j.l. hebben Carla Meeuwis (radioloog uit Rijnstate) en Lidy Wijers (radioloog uit Alrijne) namens de NABON werkgroep Standaardisering Dossiervoering een vurig pleidooi gehouden over de noodzaak van het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in de borstkankerzorg en wat er voor nodig is om dit op korte termijn te bereiken. Om het verhaal luister bij te zetten nam ook een patiënte [...]

18feb 2019

Uniforme dataset voor radiologie en pathologie bij borstkanker

Sinds de start van de NABON werkgroep 'Standaardisering verslaglegging' in juni 2018 is er veel gebeurd. Op 6 november 2018 is er een belangrijke mijlpaal gerealiseerd. De pathologen (PALGA), mammaradiologen (NVVR) en screeningsorganisatie (BVO-BK) hebben op die datum overeenstemming bereikt over één gezamenlijke uniforme dataset voor de radiologie en pathologie. De uniforme set voor radiologie en pathologie bij borstkanker wordt breed gedragen en is goedgekeurd door de wetenschappelijke verenigingen [...]

7feb 2019

Digitaal behandeladvies conform de nieuwe richtlijn borstkanker

Wat zijn de implicaties van de gewijzigde modules in de richtlijn borstkanker voor het behandeladvies? De gereviseerde richtlijn borstkanker is nu beschikbaar in heldere beslisbomen. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden beslisbomen naar het behandeladvies uit de laatste versie van de richtlijn. Het behandeladvies uit Oncoguide kan dienen ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (MDO) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en [...]

14nov 2018

Informatiestandaard borstkanker levert bijdrage aan innovatief MDO

Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (MDO) verder te optimaliseren, is een MDO-borstkankerformulier ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging. Uit een pilot van het Amphia Ziekenhuis in Breda blijkt dat na invoering het MDO beter was voorbereid en dat het verslag vollediger was. Het ziekenhuis houdt daarom vast aan de nieuwe werkwijze. Binnenkort zal ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis het [...]

4nov 2018

Jaarrapportage NBCA 2017

Inzicht in vergelijkende data op ziekenhuisniveau laat ons zien dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Indicatoren verbeteren en variatie tussen de ziekenhuizen wordt kleiner op indicatoren, zoals het percentage patiënten met een irradicale operatie na borstsparende operatie en patiënten die worden besproken in een multidisciplinair overleg. Desalniettemin bestaat er nog ruimte voor verdere verbetering. De NBCA faciliteert in dit proces van verbetering door continue op zoek [...]

2nov 2018

Modules Richtlijn borstkanker herzien

In 2018 zijn verschillende modules van de richtlijn Borstkanker herzien. Begin dit jaar waren al de modules over nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen de richtlijn Borstkanker. Inmiddels zijn er ook aanpassingen gemaakt in de aanbevelingen over beeldvorming, risicoprofilering en behandeling van inflammatoire en gemetastaseerde borstkanker. De vernieuwde richtlijn is ook vertaald in beslisbomen die dit jaar beschikbaar komen in de online beslisondersteuning Oncoguide. [...]

Meer Berichten Laden