Nieuws2018-12-07T12:07:34+00:00

Nieuws

4nov 2018

Jaarrapportage NBCA 2017

Inzicht in vergelijkende data op ziekenhuisniveau laat ons zien dat de borstkankerzorg in Nederland van hoog niveau is. Indicatoren verbeteren en variatie tussen de ziekenhuizen wordt kleiner op indicatoren, zoals het percentage patiënten met een irradicale operatie na borstsparende operatie en patiënten die worden besproken in een multidisciplinair overleg. Desalniettemin bestaat er nog ruimte voor verdere verbetering. De NBCA faciliteert in dit proces van verbetering door continue op zoek [...]

2nov 2018

Modules Richtlijn borstkanker herzien

In 2018 zijn verschillende modules van de richtlijn Borstkanker herzien. Begin dit jaar waren al de modules over nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen de richtlijn Borstkanker. Inmiddels zijn er ook aanpassingen gemaakt in de aanbevelingen over beeldvorming, risicoprofilering en behandeling van inflammatoire en gemetastaseerde borstkanker. De vernieuwde richtlijn is ook vertaald in beslisbomen die dit jaar beschikbaar komen in de online beslisondersteuning Oncoguide. [...]

14okt 2018

Borstkanker in Nederland: trends over de periode 1989-2017

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor vermindering van therapie waar mogelijk. Het IKNL-rapport ‘Borstkanker in Nederland’ geeft een overzicht van de belangrijkste trends van de borstkankerzorg op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. De behandeling en overleving is verbeterd en er is meer aandacht voor het voorkomen van overbehandeling. Helaas is er minder vooruitgang in de [...]

11jan 2018

Richtlijn borstkanker individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

In 2018 zijn verschillende modules van de richtlijn Borstkanker herzien. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen. Ook zijn er aanpassingen gemaakt in de modules over screening, diagnostiek, risicoprofilering en genexpressieprofielen en de systemische behandeling van gemetastaseerde ziekte. Daarnaast is er meer aandacht voor behandeling op maat, kwaliteit van leven en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt. Door de richtlijn [...]

Meer Berichten Laden