Commissies

Om haar doelstellingen te bereiken heeft het NABON bestuur zes commissies ingesteld. De bevordering van wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de BOOG (Borstkanker Onderzoek Overleg Nederland).