Doel en werkwijze

De werkgroep standaardisatie verslaglegging voert de regie over de landelijke uniformering van de dossiervoering van borstkanker. De werkgroep stelt de minimale dataset vast op medisch-inhoudelijke gronden, waarbij het zorgproces en de landelijke richtlijn als uitgangspunt worden genomen. De werkgroep bevordert daarnaast dat de landelijke uniforme dataset wordt opgenomen in de gebruikte zorginformatiesystemen. De werkgroep stemt haar werkzaamheden af met alle betrokken landelijke partijen.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep is opgericht in juni 2018. De werkgroep bestaat uit zorgprofessionals uit de verschillende disciplines (chirurgie, radiologie, pathologie, medische oncologie). Diverse leden nemen ook zitting in de gebruikersgroep Mammadossier van Chipsoft.

Bestuur

Dr. M. (Maud) Bessems,
chirurg-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dr. C. (Carla) Meeuwis,
radioloog, Rijnstate Arnhem

Drs. A. Wagenvoort,
radioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

Drs. L. Saes, 
internist-oncoloog, Erasmus MC

Drs. F. (Floor) Klijn,
klinisch informaticus, IKNL

Drs. L. (Lidy) M.H. Wijers,
radioloog, Alrijne ziekenhuis

Dr. I. (Ilse) Jannink,
chirurg-oncoloog, Haga ziekenhuis

Dr. P.J. (Pieter) Westenend,
patholoog, PAL Dordrecht

Dr. C.P.H. (Celien) Vreuls,
patholoog, UMCU

Dr. J. (Janneke) Verloop, 
secretaris, NABON