Doel en werkwijze

De werkgroep PROMS stelt zich ten doel bij te dragen aan de implementatie van PROMS met als insteek (de ontwikkeling van) een beknopte patiëntvriendelijke vragenlijst welk toepasbaar is voor álle borstkankerpatiënten (inclusief de patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden). De PROMS zullen bruikbaar zijn als hulpmiddel bij het gesprek in spreekkamer en shared decision making. Verzameling van PROMS voor klinisch wetenschappelijke doeleinden (effect van behandeling op kwaliteit van leven) is niet de insteek, evenmin als voor benchmarkdoeleinden of uitkomstgestuurde bekostiging. De verkorte vragenlijst (consensus-based) wordt getest en gevalideerd in een aantal pilotziekenhuizen.

Samenstelling werkgroep

Dr. M. (Maud) Bessems, chirurg-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dr. L.J.A (Luc) Strobbe, mammachirurg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Dr. A.H. Honkoop, 
medisch-oncoloog, Isala (voorzitter NABON)

Dr. M.G.E.M. Ausems,
klinisch geneticus, UMC Utrecht (vice-voorzitter NABON)

Drs. M.  (Margrethe) Schlooz, mammachirurg, Radboud UMC

Dr. L.J. (Liesbeth) Boersma, radiotherapeut, MAASTRO