Doel en werkwijze

De werkgroep voorlichting bevordert eenduidige en betrouwbare voorlichting aan niet-beroepsoefenaars, zoals patiënten, belangengroeperingen en de media. Daarnaast redigeert en autoriseert de werkgroep de patiëntinformatie op de website Kanker.nl. Deze informatie wordt gratis beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen, patiëntorganisaties en beroepsverenigingen.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep is nog in oprichting.