Overzicht wijzigingen in de modulaire revisie van de richtlijn borstkanker

2019-07-09T08:19:07+00:0009 jul 2019|

De richtlijnwerkgroep van het Nationaal Overleg Borstkanker Nederland (NABON) heeft een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijn borstkanker gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO). Deze richtlijn is modulair gereviseerd in vier delen om de snelheid te verhogen. De werkgroep deelt haar ervaringen met deze modulaire revisie. De richtlijn heeft vanaf deze revisie een permanente status gekregen binnen de NABON om mogelijke onderwerpen voor de volgende revisie te verzamelen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is meer aandacht voor individualisering van diagnostiek, behandeling en nazorg.
 • Er ligt meer nadruk op gedeelde besluitvorming.
 • De screeningsadviezen zijn uitgebreid voor nieuwe mutaties in borsttumoren (onder meer CHEK2 en PALB2).
 • De beeldvorming, zowel bij screening, diagnostiek, stadiëring als responsmonitoring is aangepast, ook bij zwangere vrouwen.
 • De behandelingsmogelijkheden bij DCIS en laag risico invasief carcinoom zijn aangepast, waarbij niet of minder behandelen vaker een optie is.
 • Het locoregionale beleid is in meerdere fasen van behandeling uitgebreid herzien. De indicaties voor een okselklierdissectie zijn afgezwakt; radiotherapie wordt specifieker gegeven en er zijn meer individuele opties opgenomen.
 • De indicaties voor systemische therapie (vooral de afkapwaarden voor een ongunstige N0 tumor) zijn aangepast.
 • Het aantal beschikbare middelen bij systemische therapie is uitgebreid, zowel bij neoadjuvante, adjuvante als in de gemetastaseerde setting.
 • Een aantal predictiemodellen is in de richtlijn opgenomen.
 • Het preventief weghalen van de eierstokken (ovariëctomie) als onderdeel van endocriene therapie wordt niet meer aanbevolen als eerste keus omdat dit ingrijpende en onomkeerbare effecten heeft.
 • Er worden aanbevelingen gedaan voor het systemisch beleid bij recidief.
 • In de richtlijn staan voor het eerst ook interventies in geval van seksuele problemen en vermoeidheid.
 • Ook is er aandacht voor de impact van kanker op het gezinsleven.
 • De hoofdstukken betreffende borstkanker bij mannen, zwangerschap en fertiliteit zijn geheel herschreven.

Modulair reviseren

Een modulaire aanpak is gekozen om sneller voortgang te kunnen maken. Met een bestaande zoekstrategie met enkel verruiming van de data en het aanpassen van bestaande teksten in de reeds bestaande modules is aanpassing in beperkte tijd mogelijk. De huidige modulaire revisie heeft echter langer geduurd dan verwacht omdat er nog geen modules beschikbaar waren; er was nog sprake van één grote richtlijn. Gedurende het project is gekeken welke onderwerpen gegroepeerd aangepast konden worden. Zo werd wel voldaan aan het andere voordeel van modulair reviseren, namelijk dat reeds gereed zijnde modules niet hoeven te wachten totdat de gehele richtlijn gereed is.

Permanente richtlijnwerkgroep

Vanwege de snelle ontwikkelingen in de borstkankerzorg heeft NABON gekozen voor een permanente richtlijnwerkgroep. De richtlijnwerkgroep verzamelt mogelijke onderwerpen voor revisie. De richtlijnwerkgroep is gemandateerd voor het beoordelen van de actualiteit, het prioriteren van onderwerpen en het daadwerkelijk (laten) uitvoeren van het benodigde onderhoud.

Lees het volledige artikel op de website van de NTvO.

Ga naar de bovenkant