Digitaal behandeladvies conform de nieuwe richtlijn borstkanker

2019-02-07T10:58:06+00:0007 feb 2019|

Wat zijn de implicaties van de gewijzigde modules in de richtlijn borstkanker voor het behandeladvies? De gereviseerde richtlijn borstkanker is nu beschikbaar in heldere beslisbomen. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden beslisbomen naar het behandeladvies uit de laatste versie van de richtlijn. Het behandeladvies uit Oncoguide kan dienen ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (MDO) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen.

De richtlijnwerkgroep van NABON heeft de richtlijn daarom met hulp van IKNL omgezet in digitale beslisbomen. De richtlijn uit 2012 was in 2017 al vertaald in beslisbomen in Oncoguide. Nu zijn de beslisbomen aangepast aan de gereviseerde modules. De beslisondersteuning Oncoguide kan zo helpen bij implementatie revisie richtlijn borstkanker.

Oncoguide leidt op basis van patiënt- en tumorkenmerken stap voor stap naar een behandeladvies. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn.

 ‘Met oncoguide krijg je sneller zicht op aanbeveling uit de richtlijn, het is dus praktisch toepasbaar in MDO en spreekkamer.’
– Dr. Aafke Honkoop, Isala Zwolle, voorzitter NABON

Maatwerk

Door verbeterde typering van de tumor kan borstkanker in steeds meer subtypes worden onderverdeeld. Daardoor kan de behandeling ook steeds meer op maat gegeven worden. In de gereviseerde Richtlijn borstkanker worden meer dan 300 verschillende subgroepen van borstkankerpatiënten onderscheiden. Omdat de behandeling hierdoor steeds complexer wordt, is het ook steeds lastiger om de behandeladviezen overzichtelijk weer te geven. Om deze reden is besloten om na de voorlaatste grootschalige revisie van de richtlijn (2012) de tekst om te zetten naar een schematische vorm (beslisbomen). De beslisbomen zijn vervolgens gedigitaliseerd en samengebracht in de beslisondersteuning Oncoguide en nu gereviseerd volgens de laatste richtlijnupdate.

De beslisbomen in de online beslisondersteuning Oncoguide leiden op basis van patiënt- en tumorkenmerken snel naar het behandeladvies uit de richtlijn. Bij elke stap kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn op basis van de specifieke situatie en voorkeuren van de patiënt. Oncoguide biedt ook de mogelijkheid om de reden van afwijken van de richtlijn in te voeren. Zo kan de richtlijnwerkgroep de kennis hierover vergroten, bijvoorbeeld voor patiënten met comorbiditeit.

‘Beslisondersteuning helpt professionals en patiënten ondanks het bos, de bomen nog te onderscheiden en het juiste pad te ontdekken, wat best bij een individuele wensen en situatie aansluit. Dat is heel waardevol, ook al leidt het besluit voor een bepaald pad een andere kant op dan de “strikte richtlijn”.’ – Dr. Luc Strobbe – Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Uitkomsten voorspellen

De beslisbomen op basis van de richtlijn zijn aangevuld met drie predictiemodellen die de uitkomsten van een behandeling of risico’s voorspellen op basis van de kenmerken van een patiënt. Deze modellen kunnen de medisch specialist en patiënt ondersteunen bij het maken van een afweging.
• Het model PREDICT 2.0 voorspelt de extra overlevingswinst van adjuvante therapie.
INFLUENCE berekent het risico op een locoregionaal recidief.
Breast Conservation is het model dat ondersteunt bij de keuze omtrent een borstbesparende operatie, het voorspelt de kans op vrije snijvlakken.

Keuzehulpen

Daarnaast staan er in Oncoguide links naar keuzehulpen voor patiënten. Bij een belangrijk keuzemoment verwijst Oncoguide naar de overzichten van keuzehulpen van Borstkankervereniging Nederland, die heeft per fase van de behandeling geordend welke keuzehulpen relevant zijn. Zo kan de specialist de patiënt op het juiste moment op de juiste keuzehulp wijzen.

Modulaire revisies

De herziening van de richtlijn omvat onder andere nieuwe screeningsadviezen bij mutaties van borstkanker, aangepaste aanbevelingen over beeldvorming, risicoprofilering, beleid na neoadjuvante therapie en behandeling van inflammatoire en gemetastaseerde borstkanker. Het arsenaal aan systemische behandelingen bij (neo)adjuvante danwel gemetastaseerde ziekte is uitgebreid. Ook is er opnieuw gekeken wanneer – bij twijfel over de indicatie voor adjuvante chemotherapie – een genexpressietest ingezet kan worden. De richtlijnwerkgroep is nog bezig met de revisie van de modules adjuvante chemotherapie, borstkanker bij mannen en borstkanker gerelateerd aan zwangerschap en fertiliteit. Elke gewijzigde richtlijnmodule wordt zo snel mogelijk verwerkt in de beslisbomen op Oncoguide.

Meer informatie

Modules Richtlijn borstkanker herzien
Frequently asked questions Oncoguide
Oncoline: richtlijn Borstkanker of Richtlijnendatabase: Borstkanker

Ga naar de bovenkant