Oprichting NABON COVID19-consortium

2020-04-24T11:56:09+00:0023 apr 2020|

De oprichting van het NABON COVID19-consortium is een feit! Zorgverleners, onderzoekers en patiëntenvereniging BVN hebben de handen ineengeslagen en gaan gezamenlijk optrekken om de impact van de COVID-19-crisis op de borstkankerzorg in kaart te brengen, te monitoren en evalueren. IKNL neemt hierin de lead en gaat het consortium coördineren en ondersteunen. Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere databronnen (waarbij te denken valt aan DHD en NIVEL) vormen hierbij de basis.

Bundeling van initiatieven

Lopende initiatieven rondom COVID-19 en borstkanker zullen worden ondergebracht bij het consortium. Hiermee voorkomen we overlap en versplintering van menskracht, kennis en resources.

Het consortium gaat zich bezighouden met het monitoren van de huidige veranderingen in de borstkankerzorg door de COVID-19 crisis en het evalueren van de uitkomsten van de zorg en wetenschappelijk onderzoek op de lange termijn. Per deelonderwerp zullen workpackages  worden opgezet, met per workpackage een projectleider. De vraagstellingen hebben betrekking op de impact van de crisis op het hele zorgpad (vanaf screening tot nazorg en sterfte). Er zal worden gekeken naar mogelijkheden voor financiering van de uitvoer van (onderdelen) van het evaluatie en onderzoeksplan.

Enkele voorbeelden van vragen die we gaan oppakken:

  • Wat is de invloed van de COVID-19-crisis op het aantal diagnoses?
  • Welke invloed heeft de COVID-19-crisis op het tijdig stellen van de diagnose? Heeft een vertraagde diagnose invloed op het stadium en de uiteindelijke prognose?
  • Welke effecten zijn er op de doorlooptijd tussen diagnose en eerste behandeling?
  • In hoeverre wordt er afgeweken van de richtlijn en de specifieke COVID-19 aanbevelingen voor aangepaste behandelprotocollen?
  • Wat is het effect van de aangepaste behandelprotocollen (bijvoorbeeld minder fracties radiotherapie of minder chemotherapie) op de lokale controle van de ziekte?

Databronnen

Voor het beantwoorden van de vragen wordt de data van de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt en desgewenst aangevuld met extra te registreren items en andere databronnen. Ook kunnen vraagstellingen worden beantwoord  met data van bestaande cohorten of met kwantitatieve data verzameld via enquêtes aan zorgprofessionals (mammateams) en patiënten.

Monitoring

IKNL is gestart met het monitoren van het aantal borstkankerdiagnoses op basis van voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie en de landelijke pathologiedatabase PALGA. Wekelijks worden een update van de cijfers gepubliceerd op de IKNL-website. Binnenkort wordt een enquête verstuurd naar alle mammateams om de lokale protocollen in kaart te brengen.

NABON vlag

Het consortium zal onder de vlag van NABON opereren en er zal een regelmatige terugkoppeling plaatsvinden aan het NABON-bestuur en haar leden. Verdere informatie, zoals de lijst van deelnemers, governance en de plannen komen binnenkort beschikbaar op de NABON-website.

Vragen of interesse om deel te nemen?

Janneke Verloop: info@nabon.nl, j.verloop@iknl.nl

Sabine Siesling: s.siesling@iknl.nl

Ga naar de bovenkant