Programma Onconext: belangrijke stap voorwaarts in realisatie digitale gegevensuitwisseling

2021-07-15T16:01:11+00:0015 jul 2021|

In maart 2021 heeft het NABON bestuur haar medewerking en steun uitgesproken voor het OncoNext programma van MedicalPHIT. Het programma betekent een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling en de daaraan gekoppelde implementatie van het gestructureerde mammadossier.

Gebrek aan goede IT-infrastructuur

De NABON werkgroep Standaardisering heeft de afgelopen jaren, met instemming van de betrokken beroepsverenigingen, hard gewerkt aan de bouw van het gestructureerde mammadossier. Anno 2021 is de informatiestandaard voor borstkankerzorg in Nederland tot in detail uitgewerkt, geheel in lijn met de professionele (kwaliteits)standaard voor borstkankerzorg. Door een gebrek aan goede IT-infrastructuur is echter weinig voortuitgang geboekt bij de daadwerkelijke implementatie. En dat is de reden geweest voor de werkgroep om met verschillende partijen in gesprek te gaan voor ondersteuning, waar MedicalPHIT als partij uit de bus is gekomen

Naar een hoger plan

Met het OncoNext programma heeft MedicalPHIT aan NABON een prachtig en kansrijk voorstel gepresenteerd om de bestaande initiatieven te verbinden en op een hoger plan te tillen. Er is gekozen voor een insteek vanuit borstkankerperspectief  als startpunt, waarbij dit als blauwdruk kan dienen voor de gegevensuitwisseling in andere tumorzorgpaden. Uit de praktijk blijkt dat het vaak heel goed werkt om met een kleine scope te beginnen, ondanks dat men weet dat het een breder vraagstuk betreft.

Breed draagvlak

Inmiddels hebben veel partijen hun steun voor het programma uitgesproken, waaronder VWS, FMS, SONCOS, RIVM, Citrien Programma’s Regionale oncologienetwerken en Registratie aan de Bron, het landelijk expertise centrum bevolkingsonderzoek (LCRCB), BVN en de betrokken wetenschappelijke verenigingen.

Meer info

Ga naar de bovenkant