Eenheid van taal gerealiseerd voor MDO borstkanker

2020-07-06T20:14:34+00:0006 jul 2020|

De nieuwste versie van de informatiestandaard voor het MDO borstkanker is gepubliceerd. Het betreft een revisie van de eerdere informatiestandaard die in 2018 is geïmplementeerd in EPIC (Amphia Breda). In de nieuwe standaard zijn de meest recente revisies van de richtlijn verwerkt. Het hele proces is in nauw overleg geschied met de wetenschappelijke verenigingen waarbij het ontwerp regelmatig terug moest naar de tekentafel. Inmiddels is de nieuwste versie ook verwerkt in de standaardcontent van Chipsoft HIX 6.2.

Waarom een landelijke informatiestandaard voor MDO bij borstkanker?

Elke keer dezelfde gegevens opnieuw moeten invoeren voor een patiënt met borstkanker, het drijft de artsen tot wanhoop en is ook niet meer van deze tijd. Gegevens moeten eenvoudig kunnen uitgewisseld kunnen worden tussen de verschillende systemen, binnen het ziekenhuis en daarbuiten. Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik. Om gegevens te kunnen uitwisselen is het van belang dat dit volgens dezelfde eenheid van taal gebeurt en met dit doel is de informatiestandaard MDO bij borstkanker ontwikkeld. In deze standaard wordt de minimale itemset gedefinieerd die nodig is voor de besluitvorming tijdens het MDO. De richtlijn borstkanker is daarbij het uitgangspunt. Revisies in de richtlijn zullen vrijwel altijd gepaard gaan met (kleine) aanpassingen in de informatiestandaard en daarmee blijft de standaard continue in revisie, net als de richtlijn zelf. De standaard zal drie keer per jaar gereviseerd worden.

Volgende stappen

De informatiestandaard voor radiologie is eveneens bijna gereed. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het realiseren van de koppeling tussen de pathologiegegevens en de MDO-verslaglegging. Zodat de benodigde pathologiegegevens in het MDO niet langer overgetypt hoeven te worden.

Over de werkgroep

In 2018 is de NABON werkgroep standaardisatie verslaglegging van start gegaan, op initiatief van een aantal zorgprofessionals die zich al jaren druk maakten over het gebrek aan efficiëntie in de dossiervoering. De leden van de werkgroep zijn gemandateerd namens de wetenschappelijke verenigingen. De belangrijkste taak van de werkgroep is ontwikkeling en beheer van de informatiestandaard en de implementatie van de informatiestandaard in de zorginformatiesystemen  in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast is het behartigen van de belangen van de zorgprofessionals richting VWS en de zorgICT-leveranciers een belangrijke taak.

Zie Werkgroep standaardisatie verslaglegging

Publicatie van de informatiestandaard

De informatiestandaard is gepubliceerd bij Nictiz (in Art Decor, het platform voor de publicatie van informatiestandaarden) en op de NABON website (voor zorgprofessionals en zorgICT-leveranciers). Zie deze link voor meer informatie.

Ga naar de bovenkant