COVID-19 vaccinatie bij borstkankerpatiënten: advies NVMO

2021-02-09T20:51:00+00:0009 feb 2021|

Nu de grootschalige COVID-19 vaccinatie van de Nederlandse bevolking is gestart komen er veel vragen over het al dan niet vaccineren van kankerpatiënten. De NVMO heeft hierover een standpunt geschreven en het NABON volgt dit advies. Het uitgebreide advies is beschikbaar op de NVMO website (na inloggen).

NVMO standpunt, samengevat

  • Het advies is om alle kankerpatiënten te vaccineren
  • Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin onveiliger is bij patiënten met kanker
  • Hoe goed het vaccin kankerpatiënten beschermt tijdens de behandeling met chemotherapie en immunotherapie is op dit moment nog onduidelijk. De vaccinatie is effectief wanneer de patiënt een goede immuunrespons ontwikkelt. Dit wordt onderzocht in een studie die recent gestart is en de resultaten zullen naar verwachting snel beschikbaar zijn. Mocht het vaccin in bepaalde patiëntengroepen onvoldoende immuunrespons opleveren, blijven de beschermende voorzorgsmaatregelen na vaccinatie van kracht.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen van de vaccins. Wel wordt dit nog verder onderzocht.
  • Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het ideale tijdstip van vaccinatie tijdens de chemotherapie of immuuntherapie. Hiervoor geldt dan ook geen specifiek advies.
  • Kankerpatiënten krijgen geen voorrang bij vaccinatie. Uitzondering hierop zijn patiënten die behandeld worden met een hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie (bij borstkanker worden dergelijke behandelingen alleen in trialverband aangeboden). Deze patiënten hebben een sterk verminderde afweer en daardoor een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Zij behoren daarom tot de risicogroep. Na vaccinatie blijven de beschermende voorzorgsmaatregelen van kracht aangezien 100% immuniteit bij deze patiënten niet haalbaar is.
Ga naar de bovenkant