Doel en werkwijze

De commissie PROMS stelt zich ten doel bij te dragen aan de implementatie van PROMS met als insteek (de ontwikkeling van) een beknopte patiëntvriendelijke vragenlijst welk toepasbaar is voor álle borstkankerpatiënten (inclusief de patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden). De PROMS zullen bruikbaar zijn als hulpmiddel bij het gesprek in spreekkamer en shared decision making. Verzameling van PROMS voor klinisch wetenschappelijke doeleinden (effect van behandeling op kwaliteit van leven) is niet de insteek, evenmin als voor benchmarkdoeleinden of uitkomstgestuurde bekostiging. De verkorte vragenlijst (consensus-based) wordt getest en gevalideerd in een aantal pilotziekenhuizen.

Samenstelling commissie

Dr. E.C.M. (Eliane) Zeestraten, oncologische chirurg, Amphia Breda

Dr. A.H. Honkoop, 
medisch-oncoloog, Isala

Drs. M.  (Margrethe) Schlooz, mammachirurg, Radboud UMC

Dr. L.J. (Liesbeth) Boersma, radiotherapeut, MAASTRO

Dr. M.A.(Maud) Bessems, oncologisch chirurg, Jeroen Bosch ziekenhuis

Dr. J. (Janneke) Verloop, senior adviseur, IKNL

Dr. B. (Belle) de Rooij, post-doc onderzoeker, IKNL