Doel en werkwijze

De werkgroep voorlichting bevordert eenduidige en betrouwbare voorlichting aan niet-beroepsoefenaars, zoals patiënten, belangengroeperingen en de media. Daarnaast redigeert en autoriseert de werkgroep de patiëntinformatie op de website Kanker.nl. Deze informatie wordt gratis beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen, patiëntorganisaties en beroepsverenigingen.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep is opgericht in juni 2019. De werkgroep bestaat uit zorgprofessionals uit de verschillende disciplines (chirurgie, radiotherapie, medische oncologie, klinische genetica). De werkgroep werkt nauw samen met Borstkankervereniging Nederland en Stichting Kanker.nl.

Dr. R.M. Bijlsma,
internist-oncoloog, Universitair Medische Centrum Utrecht

Dr. I. van der Ploeg,
mammachirurg, NKI-AVL

Dr. E. Koiker
radiotherapeut-oncoloog, MST

Dr. N. Bijker,
radiotherapeut, Amsterdam UMC

Dr. M.G.E.M. Ausems,
klinisch geneticus, UMC Utrecht (vice-voorzitter NABON)

Dr. A.H. Honkoop, 
medisch-oncoloog, Isala (voorzitter NABON)

Dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters,
chirurg-oncoloog, NKI-AVL

Dhr. J. Paulissen,
Trial physician assistant radiotherapie, MAASTRO

Mw. C. Veenstra
physician assistant radiotherapie, NKI-AVL

Dr. J. Verloop,
onderzoeker IKNL
(secretaris NABON)

Borstkankervereniging Nederland

Drs. C. Guerrero Paez,
directeur, BVN

Drs. D. Ligtenberg
communicatie-adviseur, persvoorlichter, BVN

Drs. D. Sprengers
belangenbehartiger kwaliteit van zorg, BVN

Stichting Kanker.nl

Drs. T. Lange,
medisch redacteur, kanker.nl

Drs. M. Becker
adviseur patiëntcommunicatie, IKNL